B.Games: Odstąpienie od umowy wydawniczej

February 26, 2024

1 min read

W dniu 26 luty 2024 r. spółka MS Games S.A. odstąpiła od umowy wydawniczej zawartej 22 grudnia 2023 r. z besim games S.A. (poprzednia nazwa Selton S.A.) w związku z niewywiązaniem się strony z jej zapisów. Produkcja tytułu objętego umową została wstrzymana.